Norm: Asbest

Asbest is een gevaarlijke stof. Inademen van vezels kan ernstige gezondheidsschade, zoals longkanker of kanker aan het buikvlies, veroorzaken. Asbest is een stof die kan voorkomen in gebouwen van voor 1994.

Inhoud van deze pagina

Norm

De school weet of en zo ja, waar asbest in het gebouw is verwerkt en hoe er mee om te gaan.

Minimum eisen

  • Bij de verantwoordelijke voor het onderhoud van de school is bekend waar zich asbest in de school kan bevinden.
  • Onderhoudswerknemers kunnen asbest herkennen en weten hoe ze daarmee veilig om moeten gaan.
  • Asbest mag alleen verwijderd worden door asbestverwijderingsbedrijven die door de Nederlandse Arbeidsinspectie zijn erkend; voorafgaand aan de verwijdering is er een meldplicht bij de Nederlandse Arbeidsinspectie.
  • Indien asbest aanwezig is, worden aanwezigen en omwonenden bij brand waarbij risico op vrijkomen van asbest bestaat, gewaarschuwd en maatregelen tegen blootstelling getroffen.

Wensen

  • Laat, als het vermoeden van asbest aanwezig is, een onderzoek uitvoeren door een gespecialiseerd bedrijf.
  • Het verdient aanbeveling waarschuwingsstickers aan te brengen op gebouwdelen waarin asbest zit, zodat hier niet per ongeluk aan gewerkt wordt.