Norm: Opslag gevaarlijke stoffen in het lokaal

Bij verschillende vakken worden gevaarlijke stoffen gebruikt. Het opslaan van deze stoffen in het lokaal waar ze gebruikt worden, brengt veel risico met zich mee. Gevaarlijke stoffen kunnen ook worden opgeslagen in speciale ruimten buiten het lokaal (zie norm Opslag gevaarlijke stoffen in speciale ruimten - kasten buiten het lokaal).

Inhoud van deze pagina

Norm

In het lokaal zijn niet meer gevaarlijke stoffen aanwezig dan op één dag verbruikt worden.

Minimum eisen

 • In het lokaal zijn niet meer gevaarlijke stoffen op verantwoorde manier opgeslagen dan voor direct gebruik noodzakelijk is (de dagvoorraad: werkvoorraad voor één dag) en de leerlingensets, mits deze alleen bestaan uit verdunde oplossingen).
 • Voorraadvorming op of onder tafels is niet toegestaan.
 • Voorraden van gevaarlijke stoffen in verpakking, brandbare en giftige stoffen mogen niet in het lokaal worden opgeslagen.
 • Grote voorraden van gevaarlijke stoffen (samen meer dan 50 liter of kilo) moeten in speciale ruimtes zoals kasten, kluizen en gebouwen.
 • Gevaarlijk afval wordt ingezameld naar soort, in goed herkenbare, deugdelijke afsluitbare vaten.

Wensen

 • Het afval wordt zoveel mogelijk gescheiden gehouden.
 • Voor het afvoeren van afval is een procedure opgesteld.
 • Kleine hoeveelheden vloeibare gevaarlijk afvalstromen kunnen bij elkaar gevoegd worden waarbij minimaal de volgende indeling geldt:
  • Vaten voor waterige oplossingen met chemicaliën;
  • Vaten voor overige wateroplossingen;
  • Vaten voor organische halogeenrijke oplosmiddelen;
  • Vaten voor organische halogeenarme oplosmiddelen;
  • Zilvernitraat en ammonia nooit samen (explosief);
  • Aceton nooit samenvoegen met halogeenverbindingen.
 • Bij onduidelijkheden of onvoldoende inzicht in de inschatting van de blootstelling kan een deskundige geraadpleegd worden bijv. een arbeidshygiënist die de situatie beoordeelt door een kwalitatief onderzoek (visueel) of kwantitatief onderzoek (metingen).