Norm: Opslag gasflessen

Scholen beschikken over het algemeen over verschillende gassen in gasflessen. Voor het opslaan van deze gasflessen zijn specifieke normen opgesteld, omdat een verkeerde opslag kan leiden tot veiligheidsrisico's.

Inhoud van deze pagina

Norm

In het schoolgebouw opgeslagen gasflessen leveren geen veiligheidsrisico's op.

Minimum eisen

 • Elke gasfles is voorzien van een gevaarsetiket.
 • Elke gasfles is tegen omvallen geborgd.
 • De totale inhoud van een gasflessenbatterij mag niet meer bedragen dan 3000 liter.
 • Wanneer voor een buitenopslag tegen een gevel wordt gekozen gelden de volgende eisen:
  • Gevelmuur 60 minuten brandwerend;
  • 2 meter naar links, 2 meter naar rechts en 2 meter naar boven eveneens 60 minuten brandwerend en geen opslag van ander materiaal;
 • Gasflessen zijn boven het maaiveld opgeslagen.
 • Een gebouw als opslagvoorzienig is tenminste 60 minuten brandwerend.
 • Gasflessen met gassen met gelijksoortige gevaareigenschappen moeten bij elkaar worden opgeslagen.
 • Zichtbaar beschadigde of lekkende gasflessen moeten apart gezet worden.
 • Er mogen geen gasflessen gebruikt worden waarvan de herkeurtermijn is verstreken.
 • De opslagruimte voldoet aan de veiligheidsvoorwaarden:
  • Vloer en dak zijn vervaardigd van onbrandbaar materiaal;
  • Gassen kunnen zich niet onder het dak ophopen;
  • De vloer moet bij een open opslagvoorziening afwaterend zijn uitgevoerd;
  • Op de opslagvoorziening moet met grote letters (5 cm hoog) het opschrift ”Openen van afsluiters van gasflessen verboden” zijn aangebracht;
  • Natuurlijke ventilatie moet zijn gewaarborgd;
  • Een inpandige opslagruimte heeft aan tenminste één zijde een buitenmuur met deur.
 • De opslagruimte van propaan en butaan voldoet aan:
  • Tenminste 5 m afstand tot een kelderopening, put of straatkolk;
  • Tenminste 7,5 m afstand tot een lage (< 1,5 m hoog) aanzuigopening van een ventilatiesysteem;

Wens

Gasflessen worden bij voorkeur opgeslagen buiten het gebouw in een speciaal daarvoor geschikte ruimte.