Schoolvoorbeeld:
Alle chemische stoffen in een online omgeving

Het Arte College in Almere heeft het voorraadbeheer van chemicaliën in kaart gebracht met de Chemicaliënmanager van Eurofysica. Hierdoor voldoen ze niet alleen aan de eis om over een register van gevaarlijke stoffen te beschikken, maar brengen ook het voorraadbeheer op orde. De kennis over hoe met chemicaliën om te gaan is schoolbreed beschikbaar.

Inhoud van deze pagina

Het Arte College is een redelijk kleine school. Onlangs besloot de toa om de Chemicaliënmanager aan te schaffen. Dit is een applicatie waarin alle chemicaliën, met hun vindplaats in de school, zijn opgenomen.

De reden is dat na 1 juni 2015 op elk potje, flesje of willekeurige andere verpakking van een chemische stof moet vermeld zijn wat er in zit en hoe er mee om te gaan. Dat voorkomt ongelukken met gevaarlijke stoffen. De manier van vermelding (o.a. pictogrammen) is voorgeschreven in CLP. Maar met de Chemicaliënmanager voldoe je niet alleen aan deze verplichting. Het idee dat alle chemicaliën goed gedocumenteerd zijn, geeft zekerheid. En de online beschikbaarheid maakt dat alle verantwoordelijken weten welke chemicaliën op school zijn opgeslagen. Ook kunnen bestellingen voor stoffen makkelijker worden gedaan, want er is duidelijk in beeld in welke hoeveelheid van welke stof in de school aanwezig is.

Binnen het Arte College ligt de verantwoordelijkheid voor het voorraadbeheer van chemische stoffen bij Hans Smit, toa van het Arte College. Hij gebruikt de Chemicaliënmanager vrijwel dagelijks, bijvoorbeeld voor het maken van stickers voor de potjes die leerlingen gebruiken tijdens de scheikundepractica (met een beperkte hoeveelheid van een stof). “Wat bijzonder handig is, is dat ook onverpakte chemicaliën kunnen worden toegevoegd en voorzien van het juiste etiket”, geeft Hans aan. “En gegevens, zoals formules, molmassa, H- en P- zinnen, gevarenetiketten met bijbehorende codes, etc. worden continu door de applicatie zelf geüpdatet.”

Naast de online omgeving is er binnen de school ook een print-out aanwezig, zodat de school niet afhankelijk is van de ICT. Tot het webbased systeem heeft iedereen binnen de school beperkt toegang. Docenten en leerlingen kunnen zien of stoffen aanwezig zijn en kunnen van te voren de veiligheidsinstructies lezen. Docenten kunnen hun les voorbereiden en eventueel tijdens de les hier aandacht aan besteden.

"De informatie in de Chemicaliënmanager is pas sinds kort compleet”, zegt Hans. “Daardoor zie je dat op dit moment sommige leraren er actiever mee zijn dan anderen. Ook is het de bedoeling dat de informatie geïntegreerd wordt in het schoolveiligheidsplan en dat de BHV’ers op de hoogte zijn van deze informatie.

Effect op arbo

Door alle chemicaliën, die aanwezig zijn in de school in een online systeem te zetten, wordt voldaan aan de arbowetgeving en norm in de Arbocatalogus-VO en is iedereen op de hoogte van de aanwezig chemische stoffen. Dit werkt preventief en voorkomt ongevallen.

Winst

  • Het werken met een webbased programma is sneller en duidelijker dan een overzichtje in Excel;
  • Het is altijd up-to-date;
  • Het feit dat alle chemicaliën goed gedocumenteerd zijn, geeft een zeker en
    veilig gevoel;
  • Beter gevaren- en risicomanagement in school.

Plus- en minpunten

+ Zekerheid doordat de chemicaliën goed zijn gedocumenteerd;
+ Alle verantwoordelijken weten welke chemicaliën in de school zijn opgeslagen doordat de gegevens online beschikbaar zijn.
+ Iedere gebruiker en verantwoordelijke heeft een eigen login. Zo kan iedereen de gewenste informatie eenvoudig ophalen en beheren;
+ De Chemicaliënmanager is eenvoudig in gebruik, zo kunnen de bestellijsten makkelijk worden gemaakt en er kunnen etiketten worden geprint. Ook kunnen veiligheidsbladen snel worden uitgeprint;
+ In de Chemicaliënmanager staan meer dan 1.000 verschillende schoolchemicaliën met alle actuele wettelijke vermeldingen;
+ Webbased, dus geen software nodig, waardoor het geschikt is voor alle besturingssystemen;
+ In geval van een calamiteit kan de brandweer snel beschikken over de lijst met alle chemicaliën, inclusief de vindplaats en hoeveelheid;
+ Ook zelf gevulde practicumflesjes kunnen in nieuwe samenstelling met de juiste etikettering in het systeem worden gezet.

- Er zijn kosten (€ 12,50 per maand) aan verbonden.

Tijd

Na het invoeren van de chemicaliën is de software direct bruikbaar. Alleen het inventariseren en invoeren kost wat tijd.

Kosten

De Chemicaliënmanager kost eenmalig € 350 excl. BTW per locatie. Daarnaast betaalt u € 12,50 abonnementskosten per maand om altijd over de meest recente gegevens te beschikken. Hiervoor krijgt u een administrator login, een directie login en een lezersmodule voor leerlingen.

Tips

  • Zorg voor discipline en zorgvuldigheid bij gebruik van de stoffen.
  • Stel sancties op als de informatie niet wordt gelezen. Handhaaf deze sancties ook.

Er zijn nog geen reacties gegeven op dit schoolvoorbeeld.

Reageer op dit schoolvoorbeeld