Norm: Scheikundelokaal - Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen

Het scheikundelokaal moet naast algemene eisen voldoen aan eisen omdat er wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld op de huid kunnen werken. Dat houdt een risico voor de gezondheid en/of veiligheid van de leerlingen en werknemers in.

Inhoud van deze pagina

Norm

Bij het werken met gevaarlijke stoffen worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt en is er aandacht voor hygiëne en calamiteiten.

Andere norm:

Minimum eisen

  • Voor elke tien leerlingen is er één wasgelegenheid voorzien van zeep en papieren wegwerphanddoeken.
  • Zwanenhalzen van de wastafels worden regelmatig gecontroleerd op lekkage en verstopping.
  • Tijdens het practicum dragen leerlingen, docent en technisch onderwijsassistent een laboratoriumjas, een veiligheidsbril en zonodig handschoenen.
  • Na afloop van de les wassen alle leerlingen hun handen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in goede staat, worden doelmatig onderhouden en gereinigd.
  • De leerlingen worden voorgelicht over de noodzaak en het juiste gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
  • De docent of TOA ziet er op toe dat de persoonlijke beschermingmiddelen daadwerkelijk gebruikt worden.

Wens

De wasgelegenheid is bij voorkeur in het lokaal aanwezig.