Norm: Klachtenregeling

Planning en realiteit lopen soms uiteen, evenals intentie en resultaat. Klachten zijn niet altijd te vermijden. Een goede afhandeling van klachten is niet alleen belangrijk, maar ook verplicht.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever zorgt voor een goede afhandeling van klachten.

Minimum eisen

 • De werkgever treft een regeling voor de behandeling van klachten. Deze regeling vermeldt in ieder geval:
  • hoe en bij wie klachten kunnen worden ingediend;
  • de bereikbaarheidsgegevens van de vertrouwenspersoon (voor ongewenste omgangsvormen en schendingen van persoonlijke integriteit);
  • de adresgegevens van de klachtencommissie waarbij de school zich heeft aangesloten;
  • de wijze van registratie van klachten;
  • de sanctiemogelijkheden.
 • De klachtenregeling voldoet voorts aan alle eisen die de Wet op het voortgezet onderwijs aan een klachtenregeling stelt (klachtenregeling artikel 24b).
 • In de schoolgids is een paragraaf gewijd aan de wijze van klachtbehandeling.

Wensen

 • Een goede klachtenprocedure is kort, duidelijk en begrijpelijk.
 • De klachtenprocedure is voor iedereen toegankelijk middels de website van de school, voor zowel ouders, leerlingen als werknemers van de school.