Norm: Voorlichting en informatie aan leerlingen en ouders/voogden

Leerlingen en hun ouders of voogden zijn lid van de schoolgemeenschap. Als zodanig is het van belang dat zij weten wat zij van school mogen verwachten en wat de school van hen verwacht. Voorlichting van school over het schoolveiligheidsbeleid helpt de wederzijdse verwachtingen te expliciteren.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever zorgt dat voorlichting aan leerlingen en hun ouders of voogden over het schoolveiligheidsbeleid is geregeld.

Minimum eis

  • Alle ouders/voogden en leerlingen zijn geïnformeerd over het schoolveiligheidsbeleid inzake agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie.

Wensen

  • Informeer via de website, schoolkrant, nieuwsbrief, folders, brochures etc. ouders/voogden en leerlingen over wat de school praktisch doet op het gebied van voorkomen en beheersen van agressie, geweld, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en homo-intimidatie; ook ten aanzien van VPT/onderwijspersoneel.
  • Licht ouders/voogden en leerlingen periodiek voor over schoolveiligheidsbeleid, gedragsregels, etc. bijvoorbeeld als onderdeel van een open dag, introductiedag of ouderavond.