Norm: Plichten werknemers

De zorg voor veiligheid en gezondheid is een zaak voor de werkgever en de werknemers samen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Werknemers werken veilig en volgens de instructies.

Minimum eisen

  • De werknemer zorgt voor de eigen veiligheid en die van anderen en neemt de nodige zorgvuldigheid in acht (gezien zijn/haar opleiding en de door de werkgever verstrekte instructies).
  • De werknemer gebruikt de arbeidsmiddelen (gereedschappen/ machines) en gevaarlijke stoffen op de juiste wijze (inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen).
  • De werknemer verwijdert geen beveiligingen (bijv. op machines).
  • De werknemer werkt mee aan voorlichting en onderricht en werkt volgens de instructies.
  • De werknemer meldt gevaarlijke situaties aan de werkgever of leidinggevende.
  • De werknemer staat (indien gevraagd) in- en externe arbodeskundigen bij.