Norm: Begeleiding en toezicht leerlingen

In praktijklessen of bij practica werken leerlingen met gevaarlijke stoffen, materialen, machines en gereedschappen (zie ook de normen machineveiligheid - algemeen en machineveiligheid - bedieningsmiddelen). Dat brengt risico's voor de veiligheid en gezondheid met zich mee, vooral omdat leerlingen in die situatie jeugdige werknemers zijn. Vaak hebben ze weinig werkervaring, kunnen de gevaren nog niet goed inschatten en zijn niet voltooid in de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever zorgt voor zodanig adequate en deskundige begeleiding en toezicht, bijvoorbeeld door vakdocenten en toa's, dat gevaren worden voorkomen. Leerlingen zijn op hun beurt verplicht zich te houden aan de instructies.

Minimum eisen

 • Er wordt door vakdocenten toezicht gehouden op de veiligheid en gezondheid van de leerlingen tijdens hun werk
 • Het aantal toezichthouders is afgestemd op:
  • de groepsgrootte
  • de afmetingen van het lokaal
  • de vorm en indeling van het lokaal
  • aantal werkplekken en machines en de aard en risico’s van de werkzaamheden
 • Elke leerling krijgt bij alle practica een practicumreglement (waarin hun verplichtingen staan vermeld) dat ook toegelicht wordt in het onderwijsprogramma
 • De onderwerpen in dit reglement zijn dekkend voor de wettelijke bepalingen en het reglement wordt actueel gehouden door de vakdocent
 • De vakdocent toetst of de informatie is ontvangen én begrepen door de leerlingen
 • In het lokaal is recente informatie over de risico's van de aanwezige stoffen en machines aanwezig. Bij de werkzaamheden van leerlingen zijn de ter zake deskundige begeleiders voortdurend aanwezig

Wensen

 • Gebruik spiegels om te bewerkstelligen dat alle hoeken van het lokaal goed zijn te overzien.
 • Vrijwilligers en ouders kunnen, mits goed geïnstrueerd, ook bijdragen aan het houden van toezicht.
 • Het practicumreglement laten ondertekenen door de leerlingen en hun ouders.