Norm: Zorg voor werknemers die zwanger zijn of borstvoeding geven

Werknemers van school die zwanger zijn of borstvoeding geven, lopen meer risico op gezondheidsproblemen van henzelf en/of het kind dan andere werknemers.

Inhoud van deze pagina

Norm

De werkgever treft dusdanige maatregelen dat er voor zwangere werknemers of werknemers die borstvoeding geven geen gevaar ontstaat voor de veiligheid of gezondheid of dat het geen effect heeft op de zwangerschap of lactatie.

Minimum eisen

  • De werkgever gaat in een RI&E na of er bij de werkzaamheden risico's voor de zwangerschap zijn. Het gaat om risico's op het gebied van: lichamelijke belasting als tillen, bukken, langdurig staan, vermoeiend werk, trillingen, warm klimaat, lawaai, onregelmatige werktijden, straling, werken onder overdruk, omgang met chemische en/of biologische stoffen en blootstelling aan ongewenst gedrag. Zie voor de details onder :''Tips'.
  • De werkgever past de werkbelasting voor de werknemer die heeft gemeld zwanger te zijn en voor pas bevallen werknemers aan op basis van deze RI&E.
  • De werkgever zorgt (binnen twee weken na melding) voor voorlichting aan de zwangere werknemers over de risico's van het werk en de genomen maatregelen in verband met die risico's, onder andere over gebruik van de rustruimte. De voorlichting betreft ook informatie inzake risico's van het werk voor kwaliteit en kwantiteit van de borstvoeding.
  • Werknemers die borstvoeding geven worden door de werkgever hiertoe in de gelegenheid gesteld.
  • De werkgever treft, indien nodig, voorzieningen voor het nemen van rust en het geven van borstvoeding of kolven, indien er zwangere of pas bevallen werknemers op de school zijn.

Wensen

Maatregelen worden genomen in de volgende volgorde:

  • in eerste instantie wordt het werk zoveel mogelijk aangepast aan de behoeften van deze werknemers
  • indien dit onvoldoende helpt krijgen deze werknemers aangepaste werk- en rusttijden;
  • als ook dit onvoldoende is wordt er naar ander (minder belastend) werk voor deze werknemers gezocht;
  • als deze maatregelen niet kunnen worden uitgevoerd of onvoldoende helpen, worden deze werknemers vrijgesteld van het verrichten van werk.