Norm: Bedrijfshulpverlening en schoolnoodplan

Inhoud van deze pagina

Tips

 • Het schoolnoodplan is de verslaglegging van het geheel aan maatregelen die binnen de school zijn getroffen om de bedrijfshulpverlening goed te laten verlopen. Hier vindt u meer informatie over brandveiligheid, gebruiksmelding en gebruiksvergunning.
 • De drie wettelijke taken van de bedrijfshulpverleners zijn:
  • Eerste hulp bij ongevallen verlenen;
  • Beginnende branden bestrijden;
  • Het alarmeren en evacueren van werknemers, leerlingen en derden in een noodsituatie.
   Meer over BHV vindt u in de handreiking 'Bedrijfshulpverlening' van de SER en de Stichting van de Arbeid.
 • Brandweer en leveranciers van brandblusmiddelen kunnen adviseren over de te gebruiken blusmiddelen.
 • Onderhoud van brandblusmiddelen en verbandtrommels kan uitbesteed worden aan de leveranciers van deze middelen of verbandtrommels.
 • Combineer, indien mogelijk, de evaluatie van de BHV-organisatie met de jaarlijkse ontruimingsoefening.
 • Neem de BHV-procedure op in de schoolgids. Besteedt eens aandacht aan een ontruimingsoefening in bijvoorbeeld een nieuwsbrief.