Norm: Explosieveiligheid

Artikel 5 uit de Arbowet verplicht werkgevers alle veiligheids- en gezondheidsrisico’s te inventariseren en aan te pakken. En de artikelen uit het Arbobesluit leggen werkgevers verplichtingen op over veilig werken in een explosiegevaarlijke omgeving. Apparatuur die in een explosiegevaarlijke omgeving wordt gebruikt, moet daartoe geschikt zijn en voldoen aan het Warenwetbesluit explosieveilig materieel. Indien geïnstalleerd na 2003, dient de apparatuur tevens voorzien te zijn van een zeskantvormige atex markering en te voldoen aan het Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016.

Inhoud van deze pagina

Bronnen

1. Arbowet artikel 5

2. Arbobesluit

(Deze artikelen geven in Nederland invulling aan de Europese richtlijn 99/92/EG, voorheen bekend als ATEX 137 en sinds april 2016 hernoemd tot ATEX 153 richtlijn.)

3. Warenwetbesluit explosieveilig materieel 2016

4. NPR 7910-1 Gaszonering.
In deze praktijkrichtlijn wordt aangegeven of en hoe gebieden (zones) waar gasexplosiegevaar kan zijn moeten worden vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt naar de zones 0,1 en 2. De indelingsplicht in zones geldt bijvoorbeeld al vanaf 1 kg brandbaar gas.

5. NPR 7910-2: Stofzonering.
In deze praktijkrichtlijn wordt aangegeven of en hoe gebieden (zones) waar stofexplosiegevaar kan zijn moeten worden vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt naar de zones 20,21 en 22. De indelingsplicht in zones geldt vanaf 100 gram fijn stof in een apparaat, of 50 kg fijn stof in een ruimte.

6. NEN 1127-1: Ontstekingsbronnen.
Deze norm geeft aan met welke soorten ontstekingsbronnen dient te worden rekening gehouden. Enkele voorbeelden zijn hete oppervlakken, statische elektriciteit en elektrische installaties.