Norm: Hanteren van kankerverwekkende stoffen

Inhoud van deze pagina

Tips

  • Kies bij de werkzaamheden voor materialen met zo laag mogelijk kwartsgehalte en vrij van zware metalen
  • Informeer docenten (en laat docenten leerlingen informeren) over de gevaren en beheersmaatregelen tegen blootstelling aan kwartsstof. De Toolbox Stofvrijwerken van TNO bevat alle relevante informatie en instrumenten om op een veilige en gezonde manier met kwartsstofhoudende materialen te werken. Zie Toolbox Stofvrijwerken
  • Let op dat afval, vervuilde werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen niet tot verspreiding van verontreinigingen leiden of alsnog bij het uitdoen/schoonmaken of weggooien tot secundaire blootstelling leiden.
  • Bij de beoordeling van de werking van de persoonlijke beschermingsmiddelen kan men gebruik maken van de door de leverancier aangegeven nominale protectie factor (NPF).
  • De lijst van stoffen waarvoor aanvullende eisen aan de RI&E worden gesteld vind u hier: SZW-lijst kankerverwekkende-, mutagene- en reprotoxische stoffen.