Norm: Opslag gasflessen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Mogen we gassen, zoals water- en zuurstof gebruiken? En waar en hoe moeten ze worden opgeslagen?

Ja, gassen mogen gebruikt worden. De opslag van campinggasflesjes (verpakte gevaarlijke stoffen) is geregeld in de handleiding PGS 15, uitgegeven door het Ministerie van VROM. In de PGS 15 worden o.a. ondergrenzen en vrijstellingen gehanteerd voor kleine; hoeveelheden de zogenaamde werkvoorraden. Zo is de ondergrens van "UN 1950 Spuitbussen & UN 2037 Houders, klein, gas" 50 liter. Dat betekent dat de totale hoeveelheid gas (in die spuitbussen en houders) niet meer dan 50 liter mag zijn. Speciale wijze van opslag is dan niet van toepassing. Wel wordt geadviseerd om de campingasflesjes in een dichte kast op te bergen. In geval van een brand staan de flesjes enigszins beschermd.

Als het om grote hoeveelheden gaat, dan worden gasflessen bij voorkeur buiten het gebouw in een speciaal daarvoor geschikte ruimte opgeslagen. Kijk voor meer informatie naar de norm Opslag gasflessen.


Moet de gasslang van de branders in het natuurkundelokaal voorzien zijn van een datum?

Nee, het gasslangbesluit waarin deze bepaling was opgenomen is vervallen. Belangrijker is de vraag of de gasslang nog deugdelijk is.
Bij twijfel aan de deugdelijkheid, moet de gasslang worden vervangen.