Norm: Lawaai en gehoorbescherming

Inhoud van deze pagina

Vraag

Genoeg geluid op schoolfeesten? Wat is toelaatbaar?

Voor het geluidniveau op schoolfeesten zijn geen aparte normen in de Arbocatalogus-VO opgenomen. De GGD Groningen raadt aan om het geluidniveau voor schoolfeesten en andere bijeenkomsten gedurende maximaal 3 uur lager te houden dan 88 dB(A). Waarschuwingen en gehoorbescherming zijn dan niet nodig.

De Arbocatalogus-VO geeft als norm voor gehoorschade aan dat binnen de school een plan aanwezig is om lawaai - bij voorkeur aan de bron - te bestrijden en is het, bij werkzaamheden met mogelijk schadelijk geluid, verplicht gehoorbescherming te dragen. Alle plaatsen, werkhandelingen en machines met (mogelijk) schadelijk geluid of lawaai (> 80dB(A)) zijn bekend en aangegeven met borden of markering op de grond of op het apparaat.
Meer informatie in de Arbocatalogus-VO staat onder de norm: Lawaai en gehoorbescherming.
De kans op gehoorschade hangt af van het geluidvolume en de tijdsduur. Bij een blootstelling langer dan 8 uur per dag aan omgevingsgeluid hoger dan 80 decibel is de kans op gehoorschade groot. Het is dan ook verboden voor werksituaties.