Norm: Opslag gevaarlijke stoffen in speciale ruimten - kasten buiten het lokaal

Inhoud van deze pagina

Tips

  • Voer periodiek een controle uit en verwijder hierbij alle langere tijd niet gebruikte stoffen en oude voorraden op verantwoorde wijze
  • Brandveiligheidsopslagkasten die aangeschaft zijn voor de datum 01-01-2006 voldoen aan NEN 2678.
  • Kijk voor meer informatie over gevaarlijke stoffen op de website van PGS beheerorganisatie met een overzicht van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden. In de publicatiereeks wordt zoveel mogelijk op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, de transportveiligheid en de brandveiligheid.

Links