Norm: Opslag gevaarlijke stoffen in speciale ruimten - kasten buiten het lokaal