Norm: Toezicht

Inhoud van deze pagina

Tips

  • Spreek met werknemers af dat zij altijd letten op agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie en homo-intimidatie wanneer zij zich in of om de school bevinden.
  • Stel per situatie maximale groepsgroottes vast: bijvoorbeeld voor machinale houtverwerking en verspanende werkzaamheden een groepsgrootte van maximaal 8 leerlingen; voor las- en kookwerkzaamheden maximaal 12 leerlingen. Zie VO-signaal Organiseren goed toezicht op leerlingen in praktijklokaal. Aan de hand daarvan kunt u inhoudelijk beargumenteerd komen tot een groepsomvang waarop adequaat toezicht mogelijk is.
  • Instrueer werknemers dat zij een dader onmiddellijk en altijd aanspreken op zijn of haar ongewenst gedrag.
  • Zet naast personen ook technische hulpmiddelen in.