Norm: Beeldschermbrillen

Inhoud van deze pagina

Tips

  • De regeling voor oogonderzoek en beeldschermbrillen geldt alleen voor werknemers die gemiddeld langer dan 2 uur per dag beeldschermwerk verrichten en niet voor leerlingen.
  • Oogonderzoek kan ook door de arbodienst of bedrijfsarts uitgevoerd worden.
  • De vergoeding voor een beeldschermbril valt soms onder de dekking van de ziektekostenverzekering van de werknemer.
  • De werkgever kan met een opticien in de buurt afspraken maken over het oogonderzoek en het verschaffen van de beeldschermbril.