Norm: Beeldschermwerken

Inhoud van deze pagina

Vraag

Is een school verplicht hulp te bieden in het geval van leesproblemen bij langdurig beeldschermwerk?

Ja.
Iedere werknemer kan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (ogen en gezichtsvermogen) ondergaan, uit te voeren door de arbodienst of bedrijfsarts. Gezichtsstoornissen die niet te corrigeren zijn met de eigen, normale (lees)bril of contactlenzen kunnen wellicht met een speciale beeldschermbril verholpen worden.

In het kader van goede arbeidsomstandigheden heeft de werkgever een ‘zorgplicht’ ten opzichte van werknemers die meer dan twee uur per dag beeldschermwerk verrichten. Als uit onderzoek blijkt dat de normale bril of contactlenzen niet gebruikt kunnen worden voor het werk, dient een speciale beeldschermbril verstrekt te worden op kosten van de werkgever.

Soms valt de vergoeding voor een beeldschermbril onder de dekking van de ziektekostenverzekering van de werknemer. Ook kan de werkgever met een opticien in de buurt afspraken maken over het oogonderzoek en het verschaffen van de beeldschermbril, binnen bepaalde prijsgrenzen. Zie ook de norm over beeldschermbrillen.