Norm: Begeleiding en toezicht leerlingen

Inhoud van deze pagina

Tips

 • Het reglement kan bijvoorbeeld de volgende onderwerpen bevatten:
  • Gebruik bril en (stof)jas of overall
  • Verbod op gebruik mobiele telefoons en draagbare geluidsapparatuur
  • Handschoenen dragen bij bepaalde werkzaamheden
  • Opbinden lang haar
  • Indien een hoofddoek wordt gedragen is deze gemaakt van niet ontvlambaar materiaal: katoen of wol
  • Verbod op eten, drinken, cosmetica opbrengen en pipetteren met de mond
  • Verbod op open vuur
  • Verplicht handen wassen
  • Melden gevaar
  • Opruimen
  • Ontvluchting en vluchtroute van het lokaal
 • Stel per situatie maximale groepsgroottes vast: bijvoorbeeld voor machinale houtverwerking en verspanende werkzaamheden een groepsgrootte van maximaal 8 leerlingen; voor las- en kookwerkzaamheden maximaal 12 leerlingen. Zie VO-Signaal 'Organiseren van goed toezicht op leerlingen in het praktijklokaal'. Aan de hand van daarvan kunt u inhoudelijk beargumenteerd komen tot een groepsomvang waarop adequaat toezicht mogelijk is.
 • Groepen kunnen, eventueel tijdelijk, gesplitst worden als deze te groot zijn.
 • Voion heeft in samenwerking met de NVON vaksectie Techniek en Technologie een aantal instructiefilmpjes gemaakt om veilig te werken met machines. Bij de filmpjes hoort een werkboekje voor de leerlingen en een afsluitende toets. Bekijk het lesmateriaal voor veiligheidsinstructie.