Norm: Samenwerking met anderen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Moet onze school veiligheidsmaatregelen treffen voor internen of externen die werkzaamheden uitvoeren?

Nee.
Als er internen of externen – met wie geen gezagsverhouding bestaat - werkzaamheden uitvoeren bijvoorbeeld op het dak van de school, hoeft de school daarvoor niets te regelen. Zij vallen onder de verantwoordelijkheid van hun eigen werkgever. Het ingehuurde bedrijf is verantwoordelijk voor de borging van de eigen veiligheid. Formeel dienen externen door de inhuurder op de hoogte gesteld te worden van de voor hen relevante risico´s op de school. Zie ook het VO-Signaal over Aansprakelijkheid en Verzekeringen.

Als het reinigen van ramen is uitbesteed, wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en het jaarlijks keuren van de reinigingsvoorzieningen?

Het uitgangspunt is dat werkgevers verantwoordelijk zijn en blijven voor de veiligheid van de eigen werknemers.
Als de school het schoonmaken van ramen of gevels heeft uitbesteed aan derden, dan blijft de werkgever van de glazenwassers verantwoordelijk voor de veiligheid van de glazenwassers. De school die opdracht heeft gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden is verantwoordelijk voor het wijzen op eventuele (verborgen) veiligheidsrisico’s.
In de praktijk moet de werkgever/school met het gevelreinigingsbedrijf afspraken maken om ervoor te zorgen dat de werknemers (de glazenwassers) veilig kunnen werken en dat de voorzieningen worden gekeurd.

Deze informatie vindt u ook in de norm gevelreiniging.