Norm: Samenwerking met anderen

Inhoud van deze pagina

Tips

  • De samenwerking met andere werkgevers kan leiden tot kostenverlaging bijvoorbeeld door het gezamenlijk inkopen van BHV-opleidingen en BHV-middelen en door onderlinge afspraken te maken over vervanging van BHV'ers
  • Het kan voordelig zijn samen te werken met andere bedrijven die in de directe nabijheid van de school liggen, zoals een ziekenhuis etc.
  • In het VO-Signaal ‘Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?’ leest u wie werknemers van de school zijn en wie niet (bijvoorbeeld vrijwilligers en zzp’ers) en welke verantwoordelijkheid de school heeft voor deze personen.