Norm: Veiligheid derden

Inhoud van deze pagina

Tips

 • Onderwerpen die de veiligheid van derden bepalen zijn:
  • inrichting van het gebouw;
  • vallen van hoogte;
  • ontvluchting bij brand en calamiteiten;
  • agressie en geweld;
  • gevaarlijke stoffen;
  • machineveiligheid.
 • Aan bezoekers kan een plattegrond met aanduiding van de vluchtwegen en nooduitgangen verstrekt worden.
 • In het VO-Signaal ‘Wie is verantwoordelijk voor veiligheid?’ leest u wie werknemers van de school zijn en wie niet (bijvoorbeeld vrijwilligers en zzp’ers) en welke verantwoordelijkheid de school heeft voor deze personen.