Norm: Inrichting aula

In de aula worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij veel mensen aanwezig zijn. Dat maakt het in geval van een calamiteit lastiger om vlot te ontruimen.

Inhoud van deze pagina

Norm

De aula wordt zo ingericht dat vlotte ontvluchting mogelijk blijft.

Minimum eisen

  • Indien er stoelen in rijen geplaatst worden, worden zogenaamde koppelstoelen gebruikt.
  • De afstand tussen de rijen bedraagt ten minste 40 centimeter.
  • Een rij zitplaatsen die slechts aan één einde op een gangpad of uitgang uitkomt, bevat niet meer dan 8 zitplaatsen.
  • Een rij zitplaatsen die aan beide einden op een gangpad of uitgang uitkomt, bevat ten hoogste:
    • 16 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen kleiner is dan 0,45 meter.
    • 32 zitplaatsen, indien de vrije ruimte tussen de rijen groter is dan 0,45 meter.