Norm: Toegang en schoolplein

Verkeer op het schoolplein en in de directe omgeving van de school, zoals de uitrit, fietsenstalling en parkeerplaatsen, kunnen de veiligheid van leerlingen en werknemers in gevaar brengen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Er zijn (eventueel) aanvullende verkeersmaatregelen getroffen en de toegang tot school is ook voor minder validen goed en veilig bereikbaar.

Minimum eisen

 • Het schoolterrein is voor de gebruikers, denk ook aan minder validen, goed en veilig toegankelijk.
 • Eventuele hoogteverschillen zijn ook voor lichamelijk gehandicapten te overbruggen.
 • Het fietsverkeer op het schoolterrein is geregeld en wordt nageleefd.
 • Er is voldoende gelegenheid voor de stalling van fietsen.
 • Een inpandige fietsenstalling wordt alleen lopend binnengegaan.
 • Parkeerpleinen en –plaatsen bij het schoolgebouw voor auto’s van personeel, bezoekers en leveranciers zijn bekend en duidelijk aangegeven. Als de parkeerruimte niet toereikend is voor alle autogebruikers die de school bezoeken, zijn maatregelen getroffen om het parkeren van auto’s te reguleren.
 • De verkeersregels op het terrein van de school zijn tenminste gelijk aan de regels op de openbare weg.
 • Terreinen zijn voldoende verlicht.
 • Er zijn eventueel aanvullende verkeersmaatregelen getroffen op basis van de RI&E.
 • Beplanting en andere obstakels geven geen gevaar voor verwonding en belemmeren het zicht niet.

Wensen

 • Het is wenselijk dat er een toezichthouder op het schoolplein aanwezig is.
 • Op plaatsen waar geen zicht is kan cameratoezicht toegepast worden. Let op de regels van het College Bescherming Persoonsgegevens.
 • De veiligheid op het schoolplein kan opgenomen worden in het schoolveiligheidsplan.