Norm: Nooduitgangen en vluchtmogelijkheden

In noodgevallen, zoals brand, is het noodzakelijk dat alle verblijfsruimtes snel moeten kunnen worden verlaten.

Inhoud van deze pagina

Norm

Nooduitgangen en andere vluchtmogelijkheden zijn altijd goed bereikbaar en er is een draaiboek waarin het handelen bij een calamiteit is beschreven.

Minimum eisen

 • Bezoekers van de school worden bij binnenkomst en vertrek geregistreerd, zodat altijd bekend is wie in de school aanwezig zijn.
 • Werkgever heeft een draaiboek opgesteld waarin is aangegeven hoe er gehandeld wordt bij calamiteiten.
 • De vluchtmogelijkheden naar buiten worden vrijgehouden (let op opstelling van meubilair e.d.):
  • zijn voldoende breed;
  • kunnen direct (naar buiten draaiend) geopend worden;
  • zijn bij iedere gebruiker bekend en zijn gemarkeerd door een pictogram.
 • In de vaklokalen scheikunde en techniek en in de gymzaal is een tweede uitgang verplicht. De uitgangen liggen tenminste 5 meter uiteen en bij voorkeur in tegenovergestelde wanden.

Wensen

 • Controleer regelmatig of de vluchtdeuren en vluchtwegen niet geblokkeerd zijn door opslag, afval of andere obstakels.
 • Aan bezoekers kan een flyer meegegeven worden waarin aangegeven is hoe zij moeten handelen bij calamiteiten.