Norm: Elektriciteit en gas in de school

Bij ondeskundige aanleg of gebruik van elektriciteit en gas kunnen grote ongelukken gebeuren.

Inhoud van deze pagina

Norm

Elektrische en gasvoorzieningen en -apparatuur op school moeten in goede staat van onderhoud worden gehouden en opgeslagen en de werkzaamheden worden alleen door een deskundige uitgevoerd. Gas kan ook opgeslagen worden in flessen. Hiervoor gelden specifieke eisen (zie norm opslag gasflessen).

Minimum eisen

Elektriciteit

 • Werkzaamheden aan de elektrische installatie worden alleen door een deskundige uitgevoerd. Veranderingen aan de installatie worden voldoende gedocumenteerd. Schema's zijn aanwezig.
 • Iedere elektrische beveiliging (aarding, noodschakelaar, noodstop, aardlekschakelaar) wordt tenminste jaarlijks getest.
 • Elektrische arbeidsmiddelen worden met een passende regelmaat geïnspecteerd (zie ''Wensen"). Zie voor de inspectiepunten onder ''Tips''.
 • Verlichtingsarmaturen en apparatuur zijn in goede staat en veilig aangesloten
 • Op plaatsen met verhoogd risico op beschadiging worden armaturen gebruikt met een stevige beschermkap.
 • Op plaatsen met brand- en explosiegevaar en in vochtige ruimtes of waar spatwater aan de orde is, zijn armaturen toegepast die aan speciale vereisten voldoen (explosieveilig, spatwaterveilig).
 • Aansluitingen ('stekkers'), schakelaars, contactdozen ('stopcontacten') en snoeren zijn onbeschadigd.
 • Apparatuur met aarding is op aarding aangesloten.
 • Snoeren voor permanente aansluiting van apparatuur worden geleid in kunststof pijpen of kokers.
 • De elektrische voorziening aan aquaria, vijvers, e.d. is veilig geaard en gezekerd.
 • Bij natte activiteiten is de contactdoos voorzien van een spatwaterklep.
 • De hoofdschakelaar voor elektriciteit is goed bereikbaar.
 • De schakel-/zekeringenkast is in orde:
  • deze is in goede staat en gesloten;
  • er is een begrijpelijk schema aanwezig;
  • indien nog aanwezig zijn de patroonhouders opgevuld.
 • Vrije ruimten en vluchtwegen bij schakel- en verdeelinrichtingen zijn goed toegankelijk.

Gas

 • De centrale hoofdafsluiter van het gas is goed bereikbaar.
 • Alle gastoestellen verkeren in goede staat en worden jaarlijks door een deskundige gecontroleerd.
 • De CV-ruimte is vrij van opslag.

 Wensen

De frequentie waarmee de elektrische arbeidsmiddelen geïnspecteerd moeten worden is afhankelijk van:

 • de gebruiksfrequentie;
 • deskundigheid van de gebruiker;
 • de omgevingcondities;
 • kans op beschadiging;
 • de resultaten van voorgaande inspecties.