Norm: Roken

Op de school mag uit oogpunt van bescherming van de gezondheid niet gerookt worden.

Inhoud van deze pagina

Norm

Er geldt een rookverbod op school en schoolterreinen.

Minimum eisen

  • Het schoolgebouw en schoolterrein is overal rookvrij (en er wordt op gehandhaafd).