Norm: Sanitaire voorzieningen

In een school is een grote concentratie van mensen aanwezig. Dat levert over het algemeen een groter gezondheidsrisico op (besmetting). Denk aan hygiëne bij toiletten en douchevoorzieningen (legionella).

Inhoud van deze pagina

Norm

De school beschikt over voldoende sanitaire en hygiënische voorzieningen waarbij er geen gevaar is voor legionellabesmetting.

Minimum eisen

  • Er zijn voldoende toiletten voor het personeel aanwezig, gescheiden van de toiletten voor leerlingen. Per 15 werknemers is er tenminste één toilet.
  • De toiletten zijn gescheiden naar sekse.
  • Op of nabij de toiletten is gelegenheid voor handen wassen door middel van wasbakken.
  • Na enige weken afwezigheid (NB na schoolvakanties) worden de warmwaterleidingen doorgespoeld met alleen heet water (minimaal 60°C op eindpunt van de leiding), gedurende enkele minuten, de deuren zijn daarbij open gezet (ventilatie).

Wensen

  • Bij meerdere toiletten voor mannen, kunnen één of meerdere toiletten vervangen worden door urinoirs.
  • Bij wasbakken is bij voorkeur een zeepautomaat aanwezig.
  • Papieren handdoeken hebben vanuit hygiënisch oogpunt de voorkeur.
  • Eventuele handdoeken van textiel worden dagelijks vervangen.