Norm: Schoolveiligheidsbeleid

Tips

 • Neem informatie over het schoolveiligheidsbeleid en de gedragsregels op in de schoolgids.
 • Reik de gedragsregels (huisregels) op de eerste schooldag uit aan leerlingen en hun ouders.
 • Hang deze gedragsregels zichtbaar in de school. Plaats gedragsregels (huisregels) op een gemakkelijk te vinden plaats op de eigen internetsite.
 • Neem agressie, geweld, pesten, discriminatie en seksuele intimidatie als onderwerp periodiek op in het onderwijsprogramma, bijv. in het vak maatschappijleer.
 • Laat preventiemedewerkers taken vervullen ten aanzien van voorkomen, beperken en afhandelen van agressie.
 • Sluit convenanten met gemeente, politie, Openbaar Ministerie over samenwerking bij de aanpak van veiligheid in en om de school.
 • Vorm een Zorgadviesteam met hulpverleningsinstellingen.
 • Maak gebruik van Halt-trajecten voor een overtredende leerling.
 • Sluit een contract met de regionale reboundvoorziening voor de begeleiding van een overtredende leerling.
 • Zorg voor een procedure inzake schorsing en verwijdering van leerlingen.
 • Stel een protocol op inzake 'agressieve ouders'.
 • Zorg voor 'oudercontracten' waarin verwachtingen van school en ouders vastgelegd worden.

Links

 • Stichting School & Veiligheid ondersteunt scholen bij het bevorderen van een sociaal veilig klimaat. Dit doen wij door het geven van actuele informatie en deskundig advies via de website, trainingen, conferenties en de helpdesk. Stichting School & Veiligheid richt zich op schoolleiders, leraren, vertrouwenspersonen en leerlingen (Pestweb) en wordt gesubsidieerd door het Ministerie van OCW. Bekijk ook de folder Sociale veiligheid binnen het onderwijs.
 • Door het bieden van informatie, onderzoeken, instrumenten, aanpakken en praktijkvoorbeelden ondersteunt Voion scholen om een veilige werk- en leeromgeving te creëren. In het digitale kennisdossier Sociale veiligheid delen we kennis, voorbeelden en ervaringen over sociale veiligheid in de vo-sector. U vindt hier informatie over de aanpak van sociale veiligheid, inspiratie, instrumenten en tips.