Norm: Nooduitgangen en vluchtmogelijkheden

Inhoud van deze pagina

Vragen

Mag en kan men de tweede trap, bij de roldeur, van het praktijklokaal (elektrotechniek) op de 2e verdieping, verwijderen? Zijn er richtlijnen voor een of twee trappen?

Ja, een tweede trap mag verwijderd worden en nee, er zijn geen specifieke richtlijnen voor het plaatsen van meer dan een trap. Een tweede trap is wettelijk niet noodzakelijk tenzij een enkele trap risico’s met zich mee brengt bij calamiteiten waarbij de aanwezige personen de verdieping snel moeten verlaten. Dit kan beoordeeld worden bij een ontruimingsoefening. Het is geen goede keuze om de trap bij de roldeur te laten verwijderen omdat bij calamiteiten men via deze trap het snelste naar buiten kan komen.

In de Arbocatalogus-VO zijn geen normen of verplichtingen opgenomen over het plaatsen van een of twee trappen. Wel wordt in de Arbocatalogus-VO vermeld dat in noodgevallen, zoals brand, is het noodzakelijk dat alle verblijfsruimtes snel moeten kunnen worden verlaten. Verder wordt ook vermeld dat gangen, trappen en overige ruimten in de school zijn berekend op de capaciteit bij het verlaten van de ruimte en zijn zodanig uitgevoerd dat het risico op vallen en struikelen gering is. Het gaat hierbij om het zo snel en veilig verlaten van de ruimte bij calamiteiten.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving stelt evenmin twee trappen verplicht.​

Is het toegestaan dat een werknemer alleen in de school aanwezig is en daar werk verricht? Aan welke voorwaarden moet dan worden voldaan?

Ja.
Alleen werken in school is toegestaan. De arbowet verbied alleenwerken in een aantal specifieke risicovolle situaties en werkzaamheden; denk aan duikers. Bovendien is het voor jongeren onder de 18 verboden om alleen te werken.

Uiteraard brengt de arbowet en de zorgplicht van werkgevers voor alleenwerkers met zich mee dat goed nagedacht wordt over de specifieke risico’s die alleenwerken met zich meebrengt. Denk maar aan alarmeren bij een calamiteit etc.

Moet een ontruimingsoefening altijd aangekondigd worden?

Nee.
In de Arbowetgeving is niet vastgelegd of een ontruimingsoefening aangekondigd of onaangekondigd moet gebeuren. Wel staat in de Arbowet dat een ontruimingsoefening moet plaatsvinden om de kennis en vaardigheden van de BHV‘ers op peil te houden. Leren van de ontruimingsoefening is dus het belangrijkste doel. Het wel of niet van te voren aankondigen hangt dan af van wat de school wil leren van de oefening. En dat hangt uiteraard weer af van de mate waarin de school al geoefend is in het ontruimen. Bepaal voor de ontruimingsoefening wat het leerdoel is en waarop je tijdens de oefening let of wat je wilt meten, de benodigde ontruimingstijd bijvoorbeeld. Laat daar de beslissing al of niet aankondigen van af hangen.

Zie voor meer informatie de normen over BHV.

Moet er in een scheikundelokaal altijd een tweede deur zijn?

Ja.
In de vaklokalen scheikunde en techniek en in de gymzaal is een tweede uitgang verplicht. Het is namelijk noodzakelijk dat in noodgevallen, zoals brand, dat alle verblijfsruimtes snel moeten kunnen worden verlaten. Als er geen mogelijkheid is voor een tweede deur, moet de werkgever kunnen aantonen dat hetzelfde niveau van veiligheid kan worden geboden. Denk hierbij aan een raam dat voldoende groot is, naar buiten opent en die toegang geeft tot een veilige vluchtweg.

Zie de normen Nooduitgangen en vluchtmogelijkheden en Bedrijfshulpverlening en schoolnoodplan

Mag en kan men de tweede trap, bij de roldeur, van het praktijklokaal (elektrotechniek) op de 2e verdieping, verwijderen? Zijn er richtlijnen voor een of twee trappen?

Ja. Een tweede trap is wettelijk niet noodzakelijk tenzij een enkele trap risico’s met zich mee brengt bij calamiteiten waarbij de aanwezige personen de verdieping snel moeten verlaten. Dit kan beoordeeld worden bij een ontruimingsoefening. Het is geen goede keuze om de trap bij de roldeur te laten verwijderen omdat bij calamiteiten men via deze trap het snelste naar buiten kan komen.

In de Arbocatalogus-VO zijn geen normen of verplichtingen opgenomen over het plaatsen van een of twee trappen. Wel wordt in de Arbocatalogus-VO vermeld dat in noodgevallen, zoals brand, is het noodzakelijk dat alle verblijfsruimtes snel moeten kunnen worden verlaten. Verder wordt ook vermeld dat gangen, trappen en overige ruimten in de school zijn berekend op de capaciteit bij het verlaten van de ruimte en zijn zodanig uitgevoerd dat het risico op vallen en struikelen gering is. Het gaat hierbij om het zo snel en veilig verlaten van de ruimte bij calamiteiten.

Het Bouwbesluit 2012 stelt evenmin twee trappen verplicht.