Norm: Elektriciteit en gas in de school

Inhoud van deze pagina

Tips

 • Eenvoudige handelingen aan elektrische installaties (zoals het vervangen van een stekker) kunt u natuurlijk zélf uitvoeren. Maak bij meer complexe onderhoudsactiviteiten aan elektrische installaties altijd gebruik van een erkende elektricien
 • De inspectiepunten voor elektrische arbeidsmiddelen zijn:
  • De mechanische toestand is in orde, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie
  • Beschermings- en aardleidingen zijn niet onderbroken
  • Hulpmiddelen, bedieningsorganen, contacters en schakelaars en relais alsmede waarschuwingsborden zijn in goede staat
  • Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadig of ondeugdelijk gerepareerd
  • Het elektrische arbeidsmiddel is bereikbaar voor bediening, onderhoud en inspectie
  • Er zijn geen tekenen aanwezig die wijzen op een te hoge temperatuur
  • Beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct afgesteld en worden periodiek gecontroleerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant
  • Er zij voldoende trekontlastingen aanwezig en leidingen zijn juist ingevoerd
  • Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn niet beschadigd
  • Er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidketens
  • Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp
 • Ga bij een inspectie door meting of beproeving van een elektrisch arbeidsmiddel ten minste de volgende punten na:
  • de isolatieweerstand van het arbeidsmiddel
  • de weerstand van beschermingsleidingen
  • de werking van de aardlekbeveiliging door bediening van de testknop
  • de aanspreekstroom en -tijd van aardlekbeveiligingen
  • de juiste werking van veiligheidscontacten en van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen