Norm: Sanitaire voorzieningen

Inhoud van deze pagina

Vraag

Is het verplicht jaarlijks een controle te laten uitvoeren voor legionella?

Nee. Scholen worden in de nieuwe Drinkwaterwet gerangschikt onder 'niet prioritaire instellingen'. Dit soort instellingen hebben een waterleiding die door meerdere mensen wordt gebruikt, een zogenaamde collectieve installatie. Voor niet prioritaire instellingen is het niet verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren. Wel zijn deze instellingen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Praktische maatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen zijn;

  • De installatie, indien mogelijk, splitsen in een deel zonder en een deel met aĆ«rosolvormende tappunten
  • Wekelijkse doorstroming in alle leidingen naar aĆ«rosolvormende tappunten
  • Voor bepaalde tappunten zijn installatiemaatregelen en/of beheersmaatregelen nodig
  • Jaarlijkse controle en onderhoud
  • Een administratie bijhouden van het beheer conform de risicoklasse-indeling door het Waterbedrijf
  • Via de site www.zorgplicht-legionella.nl kunt u meer informatie vinden met betrekking tot zorgplicht.