Norm: Sanitaire voorzieningen

Inhoud van deze pagina

Tips

 • Voor wasbakken die buiten het toilet zijn geplaatst, is scheiding naar sekse niet nodig.
 • Legionella is een bacterie die de zogenaamde veteranenziekte kan veroorzaken. De bacterie bevindt zich in zeer lage aantallen in de grond en in leidingwater. Het wordt een probleem als ze zich heeft kunnen vermenigvuldigen. Dit kan gebeuren in water met een temperatuur tussen 25 en 50 °C. Als het water langer stilstaat, kunnen zich grote aantallen legionellabacteriën vormen. Als niet het hele warmwatersysteem goed wordt doorstroomd, kunnen ‘dode hoeken’ voor komen. Dat zijn plaatsen waar het water blijft stilstaan. Op die plaatsen kan de bacteriekolonie verder groeien. Inademing van dat water is dan een groot gezondheidsrisico.
 • Scholen worden in de nieuwe Drinkwaterwet gerangschikt onder “niet prioritaire instellingen”. Dit soort instellingen hebben een waterleiding die door meerdere mensen wordt gebruikt, een zogenaamde collectieve installatie. Voor niet prioritaire instellingen is het niet verplicht een risicoanalyse te laten uitvoeren. Wel zijn deze instellingen verantwoordelijk voor de kwaliteit van het water vanaf de hoofdkraan tot en met de tappunten. Praktische maatregelen om aan deze zorgplicht te voldoen zijn;
  • De installatie, indien mogelijk, splitsen in een deel zonder en een deel met aërosolvormende tappunten;
  • Wekelijkse doorstroming in alle leidingen naar aërosolvormende tappunten;
  • Voor bepaalde tappunten zijn installatiemaatregelen en/of beheersmaatregelen nodig;
  • Jaarlijkse controle en onderhoud;
  • Een administratie bijhouden van het beheer conform de risicoklasse-indeling door het Waterbedrijf;
  • Via de site zorgplicht-legionella.nl kunt u meer informatie vinden met betrekking tot zorgplicht.