Norm: Handvaardigheidlokaal - Algemene eisen

In het handvaardigheidlokaal worden stoffen gebruikt die bij verkeerd gebruik gevaar voor de gezondheid en/of veiligheid van de leerlingen en werknemers kunnen opleveren.

Inhoud van deze pagina

Norm

Schadelijke stoffen zoals pvc en oplosmiddelen moeten zoveel als mogelijk worden vervangen door veiligere middelen.

Specifieke normen:

Minimum eisen

 • Verven, lakken en lijmen met schadelijke en/of ontvlambare oplosmiddelen worden niet gebruikt.
 • Gebruik van propaanbrander:
  • Er zijn maximaal twee grote propaanflessen. Leerlingen werken met kleine karweiflesjes die buiten bijgevuld worden.
  • De afsluiter van de flessen wordt na gebruik gesloten. Bij grote flessen is een drukregelaar aanwezig.
  • De gasslang is in goede staat, voor propaan geschikt en vastgezet met slangklemmen. Bij vastzetten wordt altijd gecontroleerd met zeepsop.
  • Kans op verwarming van de fles (door radiatoren, ovens e.d.) is voorkomen.
  • De directe omgeving is vrij van gemakkelijk brandbaar materiaal.
 • Keramiek
  • Glazuurpoeders zijn goed verpakt, voorzien van een veiligheidsetiket en bevatten geen lood.
  • De ruimte waarin de keramiekoven staat is goed geventileerd.
  • Wanneer de oven in het lokaal staat wordt die na schooltijd (met tijdklok) aangezet.
  • Rond de oven wordt binnen twee meter geen brandbaar materiaal opgeslagen.
  • De oven en wandcontactdoos zijn geaard.
  • Bij het openen van de oven wordt de spanning automatisch uitgeschakeld.
  • Ter voorkoming van verwonding door hitte worden ovenhandschoenen gebruikt.
 • Kunststof
  • Gassen en dampen die vrijkomen bij het lijmen en verwarmen van kunststof worden plaatselijk afgezogen.
  • Gebruik van PVC is, waar mogelijk, vermeden.
 • Puntlassen
  • Bij puntlassen wordt een veiligheidsbril gedragen.
  • Rond de directe omgeving van het puntlasapparaat zijn geen andere werkplekken aanwezig.
  • In verband met stofhinder wordt er alleen schoongemaakt met een stofzuiger of er wordt nat schoongemaakt.

Wensen

 • Glazen flessen zijn bij voorkeur kleiner dan 2,5 liter, maar in ieder geval niet groter dan 5 liter.
 • Breekbare enkelvoudige verpakkingen mogen niet worden gestapeld en met andere emballage mag dat alleen wanneer die daarvoor geschikt is.
 • Voedingsmiddelen moeten altijd gescheiden van andere stoffen worden opgeslagen.