Norm: Theorielokaal - Algemene eisen

Het theorielokaal is een arbeidsplaats, waaraan eisen worden gesteld. Bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid, gezondheid, hygiëne, comfort en noodvoorzieningen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Theorielokalen moeten voldoende groot zijn voor het aantal aanwezigen en zodanig zijn ingericht dat de kans op ongelukken zo gering mogelijk is. In geval van een noodsituatie moet de ruimte snel ontruimd kunnen worden.

Andere norm:

Minimum eisen

 • De lesruimtes zijn voldoende groot voor het aantal mensen dat aanwezig is en voor de lessen die gegeven worden. Er is tenminste 2 m2 nuttige oppervlakte in de lesruimte per leerling en tenminste 3,5 m2 nuttige oppervlakte voor de docent beschikbaar. Onder ‘nuttige oppervlakte’ wordt dat deel van de ‘netto vloeroppervlakte’ verstaan dat direct gericht is op de doelstelling en het gebruik van het gebouw of een deel daarvan. Voor de definiëring en bepalingsmethoden van de nuttige oppervlakte wordt de NEN 2580 gebruikt: “Oppervlakte en inhouden van gebouwen – Termen, definities en bepalingsmethoden”.

         Dit heeft een verplichtend karakter voor:

  • Nieuwe gebouwen met onderwijsactiviteiten waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd op of na 01-01-2010.
  • Te renoveren gebouwen met onderwijsactiviteiten waar een interne verbouwing van de theorielokalen plaatsvindt waarvoor een bouwvergunning nodig is én die is aangevraagd op of na 01-01-2010. Deze scholen hebben de mogelijkheid om aan de gestelde normen te voldoen door middel van het aanpassen van de lokaalgrootte of door middel van het aanpassen van het leerlingenaantal.

   Dit is niet verplicht voor:

  • Nieuwe gebouwen met onderwijsactiviteiten waarvoor de bouwvergunning is aangevraagd voor 01-01-2010.
  • Te renoveren gebouwen met onderwijsactiviteiten waar een interne verbouwing van de theorielokalen plaatsvindt waarvoor een bouwvergunning nodig is én die is aangevraagd voor 01-01-2010.
  • Bestaande gebouwen.
  • Daar waar in deze drie laatstgenoemde situaties sprake is van (te) kleine theorielokalen, maakt de werkgever een plan van aanpak hoe aan deze norm te voldoen, bijvoorbeeld door middel van het aanpassen van het leerlingenaantal. Het plan van aanpak geeft aan welke maatregelen getroffen zullen worden om de arbeidsomstandigheden te verbeteren en de termijn waarop deze maatregelen worden getroffen. Dit mede in het licht van de normen voor binnenklimaat (zie hoofdstuk Theorielokaal – klimaat en verlichting) en de aangetoonde invloed daarvan op de leerprestaties en ter preventie van klimaatgerelateerde gezondheidsklachten.
 • De looppaden zijn minstens 60 cm breed.
 • De tafels en stoelen voor de leerlingen vertonen geen mankementen (stabiel, in goede staat van onderhoud zonder splinters en andere beschadigingen).
 • Kasten en stellingen zijn deugdelijk, voldoende stabiel en/of verankerd, en planken worden niet overbelast.
 • Het meubilair (stoel en tafel) voor de medewerkers is ergonomisch verantwoord, dat wil zeggen het is gebruikersvriendelijk aan te passen aan de persoonlijke kenmerken (o.a. lichaamsafmetingen) en de werkzaamheden.
 • Er is in de school tenminste één goedgevulde verbandtrommel A op een centrale en voor iedereen bekende plaats aanwezig (mag ook buiten het klaslokaal).
 • De inhoud van de verbandtrommel(s) wordt periodiek gecontroleerd.
 • De blusmiddelen zijn direct bereikbaar en de plek is aangeduid met een pictogram (mag ook buiten het klaslokaal).
 • Jaarlijks worden door een deskundige, meestal de leverancier, de blusmiddelen gecontroleerd.
 • Noodverlichting wordt jaarlijks gecontroleerd.
 • Wandcontactdozen, stekkers, verdeeldozen en snoeren zijn onbeschadigd en voldoende afgeschermd.
 • Er liggen geen losse snoeren op de vloer op looproutes.
 • De vloerafwerking is:
  • antistatisch;
  • geluiddempend;
  • voetwarm (niet koud);
  • doelmatig nat te reinigen.

Wensen

 • De bewaarplaats van de verbandtrommel moet goed herkenbaar en bereikbaar zijn en beschut zijn tegen verontreiniging.
 • Aandachtspunten: Controleer de verbandtrommels tenminste vier keer per jaar. Maak dit tot taak van een persoon in de school (bijv. BHV-er) of van een externe instantie.
 • Alle medewerkers beschikken bij voorkeur over een in hoogte verstelbare kantoorstoel en- naar wens- over een instelbare voetensteun.
 • Er is voorkeur voor leerlingensets met een afmeting van 80x60 cm.