Norm: Natuurkunde en/of biologielokaal - Algemene eisen

In het natuurkunde-/biologielokaal kan er gewerkt worden met hulpmiddelen, gevaarlijke stoffen gas, elektriciteit, straling en organische stoffen (bloed), waardoor er een veiligheids- en of gezondheidsrisico kan ontstaan.

Inhoud van deze pagina

Norm

Er zijn eisen gesteld aan het gebruik van materialen en/of stoffen voor bijvoorbeeld proeven, gas, elektra, straling en organische stoffen. Het gebruik van sommige stoffen is niet langer toegestaan.

Andere normen:

Minimum eisen

  • Bij gebruik van aardgas op de demonstratietafel kan de toevoer van gas naar de zuiltjes afgesloten worden/blijven.
  • De slangen zijn geschikt voor aardgas.
  • De gaskranen moeten worden ingedrukt of opgelicht om ze te openen.
  • Dompelaars en de verlichting van microscopen werken op veilige lage spanning en zijn dubbel geïsoleerd of geaard wanneer deze op 220 Volt werken.
  • Roermotoren zijn dubbel geïsoleerd.
  • Over de aanwezige chemicaliën is informatie beschikbaar over de risico's en te nemen maatregelen (etiket, wandkaart, chemiekaartenboek).
  • De volgende verboden giftige chemicaliën worden niet gebruikt: asbest, benzeen, tetra, chloroform, 1,1,2,2-tetrachloorethaan en penta-chloorethaan.
  • De opslag van gevaarlijke chemicaliën is volgens de voorschriften (zie Omgang met gevaarlijke stoffen, Opslag gevaarlijke stoffen in het lokaal en Opslag gevaarlijke stoffen in speciale ruimten - kasten buiten het lokaal).
  • Er worden alleen thermometers en manometers zonder kwik gebruikt.
  • Voor het eventueel opruimen van nog resterende gebroken kwikthermometers is een opruimset (een kwiklepel voor grotere kwikdruppels en zink- of zwavelpoeder om kleine restjes te binden) aanwezig. Het afval moet worden opgeslagen in een afsluitbare plastic pot.

Wensen

Een centraal opslagpunt voor chemische stoffen wordt aanbevolen Inventariseer en registreer verbruik en voorraad. Op die manier is de voorraad af te stemmen op het verbruik Aanbevolen wordt om de stoffen aniline en formaldehyde niet te gebruiken (gebruik is niet verboden).