Norm: Verzorgingslokaal - Aardgas en elektra

Het verzorgingslokaal moet naast de algemene eisen voldoen aan eisen omdat er wordt gewerkt met gas- en elektrische apparatuur.

Inhoud van deze pagina

Norm

Om veiligheidsrisico's terug te dringen is periodiek onderhoud en keuring van groot belang.

Andere normen:

Minimum eisen

Gas

 • De verbrandingsgassen kunnen aan de achterzijde van de oven gemakkelijk ontwijken.
 • Gasovens en -fornuizen kunnen gemakkelijk aangestoken worden.
 • Branders van gasovens en fornuizen worden minimaal jaarlijks gecontroleerd en gereinigd.

Bij kooktoestellen op gasflessen:

 • Er zijn maximaal twee grote gasflessen (maximaal 115 liter).
 • De afsluiter van de flessen wordt na gebruik gesloten.
 • De gasflessen zijn tegen omvallen geborgd zie ook hoofdstuk "Opslag gasflessen".
 • De gasslang is in goede staat (tenminste 1x per 2 jaar gekeurd), voor propaan geschikt en vastgezet met slangklemmen. Bij vastzetten wordt altijd gecontroleerd met zeepsop.
 • Kans op verwarming van de fles (door radiatoren, ovens en dergelijke) is voorkomen.
 • De directe omgeving is vrij van gemakkelijk brandbaar materiaal.

Elektriciteit

 • De voedingskabel van de ovenverlichting is hittebestendig en goed afgeschermd van de hete verbrandingsgassen.
 • De elektrische keuken- en huishoudelijke apparaten wordt minimaal jaarlijks gekeurd en verder zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is (zie verder onder "Wensen"). Zie ''Tips'' voor de lijst met te inspecteren punten.

Wensen

De frequentie waarmee de elektrische keukenapparaten geïnspecteerd moeten worden is afhankelijk van:

 • de gebruiksfrequentie;
 • deskundigheid van de gebruiker;
 • de omgevingcondities;
 • kans op beschadiging;
 • de resultaten van voorgaande inspecties.