Norm: Gymnastieklokaal - Algemene eisen

In scholen gebeuren de meeste ongelukken tijdens de gymles. Berucht is ook de slechte akoestiek in gymzalen.

Inhoud van deze pagina

Norm

De inrichting en uitrusting van het gymlokaal moet zodanig zijn dat de kans op verwonding zo klein mogelijk is, er voorzieningen zijn voor alarmering en EHBO en de mate van geluidsoverlast beperkt is.

Specifieke normen:

Minimum eisen

Een gymlokaal moet aan de volgende eisen voldoen:

 • aanwezigheid van een (vrije) nooduitgang;
 • (mobiele) telefoon aanwezig t.b.v. brandmelding en alarmering;
 • aanwezigheid brandblusmiddelen;
 • EHBO-trommel A (grote verbandtrommel) is aanwezig;
 • verlichtingsarmaturen, verwarmings- en klimaatbeheersingselementen en andere objecten zijn terugliggend in de wand geplaatst en waar nodig afgeschermd tegen beschadigingen;
 • hoeken en stijlen etc. moeten afgerond of afgeschuind zijn;
 • de toestellenberging is voldoende groot om alle toestellen te plaatsen;
 • aanwezig beglazing bestaat uit veiligheidsglas;
 • leerkrachten zijn geïnstrueerd over maatregelen bij brand en ongevallen;
 • het gymnastieklokaal beschikt over een mechanisch dempende vloer;
 • in het gymnastieklokaal is door de keuze van absorberende inrichtingsmaterialen nagalm tegengegaan;
 • het achtergrondgeluidsniveau bedraagt niet meer dan 40 dB(A);
 • de vereiste maximale nagalmtijd is aangegeven in de volgende tabel:
Soort ruimte Maatvoering [m] Hoogte [m] Inhoud [m3] Nagalmtijd
Gymnastieklokaal tot 14 x 22 m 5,5 m ≤ 1.700 m3 ≤ 1,0
Sportzaal 13 x 22 m 7 m 1.701-2.100 m3 ≤ 1,1
1/3 sporthal / sportzaal 14 x 24 m 7 m 2.101-2.400 m3 ≤ 1,2
Sportzaal 16 x 28 m 7 m 2.401-3.200 m3 ≤ 1,3
Sportzaal 22 x 28 m 7 m 3.201-4.350 m3 ≤ 1,4
2/3 sporthal 32 x 28 m 7 m 4.351-6.300 m3 ≤ 1,5
Sporthal 24 x 44 m 7 m 6.301-7.400 m3 ≤ 1,6
Sporthal 28 x 48 m 7 m 7.401-9.500 m3 ≤ 1,7
Sporthal 28 x 48 m 9 m 9.501-10.400 m3 ≤1,9
Sporthal 28 x 88 m 7 m 10.401-17.250 m3 ≤ 2,0
Sporthal 35 x 80 m 10 m 17.251-29.000 m3 ≤ 2,3

Wens

De onderste 2 meter van de wanden glad afwerken zodat men zich niet kan verwonden bij het vallen tegen de wand.