Norm: Handvaardigheidlokaal - Machines en gereedschappen

In het handvaardigheidlokaal worden gereedschappen en machines gebruikt die een veiligheidsrisico met zich meebrengen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Gereedschappen en machines moeten deugdelijk zijn uitgevoerd en op een juiste wijze zijn opgesteld.

Andere norm:

Minimum eisen

 • Vast op het elektriciteitsnet aangesloten machines die gevaar opleveren wanneer ze onverwacht in werking komen (bijvoorbeeld bij herstel van stroomuitval) zijn voorzien van nulspanningbeveiliging.
 • Machines met draaiende delen die gevaar kunnen opleveren, zijn voorzien van een duidelijk herkenbare, goed zichtbare en snel bereikbare noodstop.
 • Instabiele machines zijn verankerd aan de vloer.
 • Aandrijvingen en draaiende delen van machines zijn afgeschermd.
 • Bij gevaarlijke elektrisch aangedreven apparatuur zijn op goed zichtbare en bereikbare plaatsen (twee tegenoverliggende wanden op ± 1,2 m) noodstopschakelaars aanwezig.
 • Tegen het schadelijk lawaai van machines zijn de volgende maatregelen genomen:
  • Bij meer dan 80 dB(A) wordt gehoorbescherming beschikbaar gesteld;
  • Bij meer dan 85 dB(A) wordt gehoorbescherming verplicht gesteld;
  • Bij meer dan 85 dB(A) wordt lawaai bestreden door (in gegeven volgorde):
   • een andere machine of andere techniek toe te passen;
   • omkasting, afscherming, ontdreuning van lawaaibronnen;
   • beperkte tijdsduur van blootstelling aan lawaai.
 • Ter voorkoming van verwonding door spatten, wegspringende deeltjes, hitte etc. worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.
 • De vast opgestelde boormachine voldoet aan de volgende eisen:
  • Voorwerpen worden ingeklemd.
  • Boortjes worden na gebruik verwijderd.
 • De vast opgestelde slijpmachine voldoet aan de eisen:
  • Vonkenscherm van veiligheidsglas is aanwezig en in goede staat.
  • De leunspanen staan horizontaal en maximaal 3 mm van de steen.
  • De zijkanten en omtrek van de steen zijn voorzien van een beschermkop.
  • De stenen zijn gelijkmatig afgesleten en in balans.
 • Elektrisch handgereedschap is dubbel geïsoleerd uitgevoerd.
 • Bij elektrisch solderen geldt:
  • Stekkers van soldeerbouten op veilige spanning (24 Volt) passen niet in 220 Volt.
  • Soldeerbouten op 220 Volt zijn geaard of dubbel geïsoleerd.
  • De aansluiting van de aarddraad in de bout wordt jaarlijks gecontroleerd.
  • De contactdozen zijn zo geplaatst dat de snoeren niet over het werkblad gaan.
  • Het werkblad is van isolerend, onbrandbaar of slecht brandbaar materiaal (geen asbest, geen metaal).
  • De groep waarop de soldeerbouten zijn aangesloten is extra beveiligd met een aardlekschakelaar.
  • Afzuiging van lasdampen toepassen.
 • Alle machines en gereedschappen zijn in goede staat en worden jaarlijks gekeurd.
 • Kleding, haar en sieraden leveren geen gevaar op tijdens het gebruik van machine.