Norm: Handvaardigheidlokaal - Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het uitvoeren van opdrachten tijdens de lessen handvaardigheid lopen leerlingen het risico zich te snijden, te branden of slijpsel in hun ogen te krijgen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Bij bepaalde werkzaamheden worden persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt.

Andere norm:

Minimum eisen

 • Bij de activiteiten die dit vereisen (bijv. keramiekoven, machines, puntlassen) worden doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen zoals veiligheidsbrillen gebruikt.
 • Mogelijkheden veiligheidsbrillen zijn:
  • Bril met veiligheidsglas (bestand tegen wegspringende staaldeeltjes);
  • Stofbrillen;
  • Gelaatschermen;
  • Zuurbrillen;
  • Lasbrillen.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in voldoende aantallen in de buurt van de desbetreffende machines en apparaten aanwezig.
 • De persoonlijke beschermingsmiddelen worden door de school aangeschaft en gratis verstrekt.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn in goede staat, worden doelmatig onderhouden en gereinigd.
 • De leerlingen worden voorgelicht over de noodzaak en het juiste gebruik van de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • De docent ziet er op toe dat de persoonlijke beschermingmiddelen daadwerkelijk gebruikt worden.

Wens

Met de bekende blauwe borden wordt aangegeven in welke zones van het lokaal welke persoonlijke beschermingsmiddelen gedragen moeten worden.