Norm: Verzorgingslokaal - Algemene eisen

In het verzorgingslokaal wordt gewerkt met levensmiddelen voor bijvoorbeeld de bereiding van voedsel. Door het eten van besmet voedsel kun je een voedselinfectie of een voedselvergiftiging oplopen.

Inhoud van deze pagina

Norm

Voedselveiligheid en hygiëne zijn van groot belang om gezondheidsrisico's uit te sluiten.

Andere normen:

Minimum eisen

 • De vloer nabij het keukengedeelte is goed te reinigen en de vloer is gaaf.
 • De wand nabij het keukengedeelte is betegeld tot minimaal de deurhoogte.
 • Het keukengedeelte wordt na elk gebruik gereinigd en bederfelijk afval wordt na elke lesdag verwijderd.
 • Vetfilters in afzuigkappen, koel- en vrieskasten worden regelmatig (afhankelijk van gebruik) gereinigd.
 • In de werkruimte zijn niet meer schoonmaakmiddelen aanwezig dan nodig voor direct gebruik.
 • Medewerkers en leerlingen kennen de veiligheidsvoorschriften.
 • Er zijn geen voorraden op of onder tafels.
 • De leermiddelen voor de verschillende onderwerpen zijn makkelijk door het gebouw te verplaatsen (in geval er geen vast lokaal ‘verzorging’ is).
 • De stellingen voor opslag van leermiddelen, hulpstoffen en materialen zijn vast aan de wand of vloer verankerd.
 • De bewaartemperatuur van de koeling wordt regelmatig gecontroleerd (koelkast minder dan 4 °C, diepvries minder dan -18 °C).
 • Levensmiddelen buiten de koeling worden koel, droog, donker en minimaal 15 cm boven de vloer opgeslagen.
 • Het binnendringen van (on)gedierte en vuil wordt voorkomen.
 • Cosmetica, schoonmaakmiddelen, levensmiddelen en medicijnen zijn van elkaar gescheiden.
 • Bij de inkoop van schoonmaakmiddelen en cosmetica wordt gelet op milieuaspecten.
 • Sterk milieubelastende stoffen worden als chemisch afval afgevoerd (denk aan nagellak, remover, wasbenzine, meubelolie, spuitbussen met resten, insecticiden en medicijnen).
 • Bij het verhitten in de oven worden ovenhandschoenen gebruikt.
 • Bij het werken met agressieve of schadelijke schoonmaakmiddelen (zoals chloor, ammonia, schoonmaakazijn, gootsteenontstopper) worden huishoudhandschoenen gebruikt.
 • Bij het gebruik van agressieve schoonmaakmiddelen, zoals gootsteenontstopper worden een veiligheidsbril en handschoenen gedragen.

Wensen

 • Aanbevolen wordt hiervoor aparte opslagplaatsen te maken voor agressieve schoonmaakmiddelen. Deze mogen alleen toegankelijk zijn voor bevoegden. De risico's van deze stoffen en de veiligheidsmaatregelen moeten bekend zijn. Informatiebronnen hiervoor zijn het etiket en de product- en veiligheidsinformatie van de leverancier. Ook de arbodeskundige kan op dit punt informatie verschaffen.
 • Het verdient aanbeveling dat het verzorgingslokaal voldoet aan de HACCP-eisen.