Norm: Praktijklokaal - Binnenklimaat

Lassen, slijpen, verven, schuren etc. zijn werkzaamheden in het praktijklokaal die invloed hebben op de kwaliteit van binnenklimaat. Gevolgen van slechte lucht kunnen zijn: hoofdpijn, vermoeidheid, oog-, keel- en neusirritaties, huidirritaties, suffigheid, slaperigheid etc. Sommige stoffen kunnen bij langdurige blootstelling zelfs kankerverwekkend zijn.

Inhoud van deze pagina

Norm

Een goede beheersing van de luchtkwaliteit en temperatuur is van belang.

Andere norm:

Minimum eisen

  • De temperatuur is bij verwarming door radiatoren per ruimte regelbaar.
  • Het lokaal is te ventileren door mechanische ventilatie waarvan de capaciteit afhankelijk is van de grootte van het lokaal, de hoeveelheid leerlingen en docenten en de aanwezige werkprocessen.
  • Regelbare zonwering is aan de buitenzijde aangebracht. Deze zonwering heeft centrale automatische bediening, die plaatselijk handmatig ‘overruled’ kan worden.
  • Er wordt geen hinder ondervonden van tocht, daarom moet de luchtsnelheid lager zijn 0,2 m/s.

Wens

Een goede temperatuur ligt in de zomer tussen 20 en 25,5°C en in de winter tussen 17 en 21°C.