Norm: Deskundige ondersteuning bij uitvoering arbobeleid

Inhoud van deze pagina

Tips

  • In het kader van het onderwijs kunnen leerlingen ook deeltaken op dit gebied, onder begeleiding en toezicht van BHV-ers en gekwalificeerde docenten, uitvoeren. Een voorbeeld is het volgen van een EHBO-opleiding door leerlingen.
  • Raadpleeg een deskundige van de brandweer om vast te stellen welke voorzieningen voor snelle ontruiming nodig zijn.
  • Werk eventueel samen met andere instellingen of bedrijven in de nabijheid van de school bij het organiseren van de BHV-taken. Een voorbeeld is het gebruik van de kantine van een naastgelegen gebouw als verzamelpunt bij ontruiming.
  • Lees de 'Handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker' van de SER en de Stichting van de Arbeid.