Norm: Gymnastieklokaal - Kleed- en doucheruimten

Inhoud van deze pagina

Bronnen

1. Arbobesluit

2. Besluit bouwwerken leefomgeving (BBL)

3. Drinkwaterbesluit

4. Informatie over legionellapreventie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

5. Drinkwaterinstallaties en legionella - informatie: www.infodwi.nl
Verkrijgbaar op www.isso.nl: ISSO-publicatie 55.1 Handleiding Legionellapreventie in leidingwater 2012 en ISSO-publicatie 55.2 Handleiding zorgplicht legionellapreventie collectieve leidingwaterinstallaties 2012. Vul in zoekveld op www.isso.nl de nummers van de publicaties in.