Norm: Gymnastieklokaal - Toestellen

Inhoud van deze pagina

Tip

  • Geef aandacht in het huurcontract van het gymnastieklokaal waar de verantwoordelijkheid voor de toestellen ligt.
  • Bij docenten lichamelijke opvoeding is vaak sprake van zware fysieke belasting, waardoor bij deze groep ook vaak fysieke problemen optreden. Met behulp van het inventarisatieschema risico's en oplossingen (uit de Beweegwijzer Lichamelijke Opvoeding ┬ávan TNO Arbeid) kunt u een inschatting maken van de mogelijke problemen en oplossingen m.b.t. de taakuitvoering van docenten lichamelijke opvoeding, de manier van organiseren van het werk en problemen die te maken hebben met de werkplek.

Links