Norm: Handvaardigheidlokaal - Persoonlijke beschermingsmiddelen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Is het dragen van veiligheidsschoenen in praktijklokalen verplicht?

Ja. Vanwege de risico's die werkzaamheden die in het praktijklokaal met zich meebrengen. Denk aan spijkers, metaalkrullen of andere scherpe voorwerpen die op de vloer kunnen liggen waarop een leerling zou kunnen gaan staan. Denk ook materiaal of gereedschap dat op de voeten kan vallen. Veiligheidsschoenen bieden dan meer bescherming dan sneakers of ballerina's.
De school moet leerlingen doelmatige persoonlijke beschermingsmiddelen en ter beschikking stellen en toezien op het gebruik ervan (arbowet art. 8). De arbowet draagt de werkgever o.a. op toe te zien op de naleving van de (veiligheids)instructies en op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.
De minimum eis is dat leerlingen en docent beschikken over passende en voor de aard van het werk geschikt schoeisel (zie norm Praktijklokaal - Persoonlijke beschermingsmiddelen en Handvaardigheidlokaal - Persoonlijke beschermingsmiddelen).

De school kan leerlingen, op grond van artikel 8.3 van de arbowet, verplichten de persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals veiligheidsschoenen, te dragen.