Norm: Praktijklokaal - Binnenklimaat

Inhoud van deze pagina

Vragen

We willen de metselafdeling voor vmbo-leerlingen naar buiten verplaatsen. Mag dat?

Ook als er geen overkapping aanwezig is?

Ja, het heeft grote voordelen buiten te metselen. Niet in de laatste plaats vanwege het (kwarts)stof dat op deze manier buiten gehouden wordt. Er is geen wettelijke belemmering om leerlingen buiten zonder overkapping te laten metselen. Buiten metselen vergt een betere planning dan binnen metselen in verband met de weersomstandigheden. Niemand heeft er baat bij als leerlingen doorwerkkleding moeten aanschaffen omdat het metselen in het verkeerde seizoen geroosterd is. Zie ook de norm Explosieveiligheid.

Wat is de juiste lichtintensiteit en kleurtemperatuur in ons schoolgebouw?

De verlichting in ons gebouw lijkt ontoereikend, omdat veel mensen klachten hebben, zoals hoofdpijn. Vooral in ruimtes met witte tafels.

De hoeveelheid licht is afhankelijk van het soort werk dat in een lokaal wordt verricht. Klachten zijn een signaal dat de verlichting niet in orde is. Naast spiegelingen en te hoge contrasten kan ook de sterkte van de verlichting onvoldoende zijn. In een praktijklokaal is het belangrijk dat er daglicht naar binnen kan komen en er uitzicht naar buiten mogelijk is. Het verlichtingsniveau in het lokaal bedraagt minimaal 300 lux. Tevens is er rekening gehouden met opstelling van de werkplekken, zodat er geen last is van verblinding, spiegeling of scherpe contrasten. In het Programma van Eisen Frisse Scholen, 2021 (gepubliceerd bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland) is informatie opgenomen over het visueel comfort van een lokaal. Voion gaat ervan uit dat de bouw en inrichting van het lokaal en de installaties zodanig is uitgevoerd dat tenminste voldaan kan worden aan het basisprogramma van eisen ‘Frisse scholen’ klasse C. Download hier het programma van eisen Frisse School.