Norm: Verzorgingslokaal - Aardgas en elektra

Inhoud van deze pagina

Tips

 • De inspectiepunten voor elektrische keukenapparaten zijn:
  • De mechanische toestand is in orde, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie.
  • Beschermings- en aardleidingen zijn niet onderbroken.
  • Hulpmiddelen, bedieningsorganen, contacters en schakelaars en relais alsmede waarschuwingsborden zijn in goede staat.
  • Aansluitleidingen of verplaatsbare leidingen zijn niet beschadig of ondeugdelijk gerepareerd.
  • Het elektrische keukenapparaat is bereikbaar voor bediening, onderhoud en inspectie.
  • Er zijn geen tekenen aanwezig die wijzen op een te hoge temperatuur.
  • Beveiligingstoestellen juist zijn gekozen en correct afgesteld en worden periodiek gecontroleerd volgens de aanwijzingen van de fabrikant.
  • Er zij voldoende trekontlastingen aanwezig en leidingen zijn juist ingevoerd.
  • Contactstoppen en koppelcontactstoppen zijn niet beschadigd.
  • Er zijn geen mechanische of elektrische aanpassingen aangebracht, in het bijzonder in veiligheidketens.
  • Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.
 • Ga bij een inspectie door meting of beproeving van een elektrisch keukenapparaat ten minste de volgende punten na:
  • de isolatieweerstand van het arbeidsmiddel;
  • de weerstand van beschermingsleidingen;
  • de werking van de aardlekbeveiliging door bediening van de testknop;
  • de aanspreekstroom en -tijd van aardlekbeveiligingen;
  • de juiste werking van veiligheidscontacten en van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen.

Links